Regulamin promocji

Regulamin promocji Black Friday 2021

Regulamin promocji BLACK FRIDAY 2021 – 10% rabatu na nieprzecenione pościel z wypełnieniem (zestawy kołderka z poduszeczką), śpiworki, kocyki w dniach 24.11-28.11.2021 r. („Promocja”)

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Promocji przeprowadzanej w sklepie internetowym tymciowelove.com („sklep internetowy Tymciowelove”),  i dotyczy sprzedaży detalicznej w czasie trwania Promocji.
 2. Promocja przeprowadzana jest w sklepie internetowym Tymciowelove od 24.11.2021 od  godz. 16:00  do 27.11.2021 do godz.23.59 („Czas trwania Promocji”)
 3. Promocja przeznaczona jest dla wszystkich klientów detalicznych tymciowelove.com
 4. Aby skorzystać z promocji należy wpisać kod loveBF
 5. Ilość kuponów dostępnych w promocji – 40
 6. Każdy klient może skorzystać z promocji raz
 7. W ramach Promocji każda osoba, która dokona zakupów nieprzecenionych pościeli z wypełnieniem (zestawy kołderka z poduszeczką), śpiworków lub kocyków
  1. w okresie od 24.11.2021 od godz. 16:00 do 28.11.2021 do godz.23:59 sklepie internetowym tymciowelove.com otrzyma 10% rabatu na wybrane produkty;
 8. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, kuponami ani kartami rabatowymi.
 9. Promocja nie łączy się z wyprzedażą.
 10. Skorzystanie z promocji następuje poprzez zamówienie i opłacenie zamówienia zawierającego przynajmniej jeden produkt w obniżonej cenie 
 11. Rabatu nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.
 12. Promocja dotyczy wyłącznie wybranych produktów dostępnych, opublikowanych na stronie
 13. W przypadku zwrotu zgodnego z umową towaru zakupionego w ramach promocji:(a)  w sklepie internetowym tymciowelove.com zastosowanie mają zasady zwrotów opisane w regulaminie sklepu internetowego
 14. Organizatorem promocji jest Tymciowelove.com. siedzibą w 5701GN Helmon, Hindestraat 19. KVK 75961717
 15. Regulamin dostępny jest na tymciowelove.com.
 16. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:

1. zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki organizatora i uczestników Promocji;

2. przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji;

3. zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.

16. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację w Sklepie. Zmiana Regulaminu nie wpływa na zamówienia złożone w ramach Promocji przed dokonaniem zmiany.

17. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie postanowienia regulaminu serwisu (sklepu) oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.